Sverige

Unga vaccinerar sig

Nu kan barn mellan 12 och 15 år
få vaccin mot viruset corona.
Förra veckan fick elever
på Enskede skola
i Stockholm vaccin.

I skolans idrottshall
samlades eleverna
för att få vaccin.

14-åriga eleverna Konrad Flygare,
Malte Sundberg, Isidor Mankert
och Ozzy Grindefjord
var några som tog vaccinet.

– Det är bra att vara vaccinerad.
Då kan du vara rätt så säker på
att inte få corona och bli sjuk.
Men många måste vaccinera sig
för att det ska fungera,
säger Konrad Flygare.

– Jag tar vaccinet för
att känna mig säker.
Och för att skydda de som riskerar
att bli allvarligt sjuka.
Och för att kunna träffa
min mormor,
säger Ozzy Grindefjord.

8 SIDOR/TT


19 oktober 2021