Tyst protest för kulturen

De som jobbar med kultur
i Sverige är arga på regeringen.
Därför ska de protestera
med tre minuters tystnad.