Text om Vänsterpartiet

Vänsterpartiets märke
är en blomma, en röd nejlika.

Jonas Sjöstedt är ledare
för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet fick nästan
sex procent av rösterna
i valet 2014.

Vänsterpartiet är inte med
i regeringen.
Vänsterpartiet brukar samarbeta
med Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet startade år 1917.
Det är ett socialistiskt parti.

Partiet vill att skillnaderna
mellan rika och fattiga ska minska.
Det vill att kvinnor och män
ska behandlas lika.
Vänsterpartiet vill att fler flyktingar
ska få komma till Sverige.

Vänsterpartiet vill inte
att företag ska tjäna pengar
på vård och skolor.

Miljön och jobben är andra
viktiga frågor.
Vänsterpartiet vill använda
statens pengar till att ordna
fler jobb.
Partiet vill minska utsläppen
så att miljön blir bättre.

Vänsterpartiet gillar inte
Europeiska Unionen, EU.
De vill inte att EU ska få mer makt.

Vänsterpartiet tycker att
EU är odemokratiskt
och arbetar för att förändra det.
Partiet vill inte att Sverige
börjar använda euro som pengar.

Mer om Vänsterpartiet

Läs om de andra partierna