Vardags

datorer

Det sälja allt färre datorer. Många köper en surfplatta i stället. Foto: Bebeto Matthews/TT

Många väljer bort datorer

Det säljs allt färre datorer i världen.
Sedan 2012 har försäljningen minskat.
Och siffrorna från 2016 visar samma sak.

Minskningen gäller både
bärbara datorer och andra.
Folk väljer istället att använda
en surfplatta eller en mobil.

Förra året såldes omkring
260 miljoner datorer i världen.
Det är en minskning
med omkring 15 miljoner.


12 januari 2017