Vardags

Grillning

Grillning är helt förbjudet i flera län. Foto: M Ericsson/TT

Myndighet vill förbjuda all grillning

Det är väldigt varmt
och väldigt torrt
i Sverige. Det är
lätt att det börjar brinna.

Därför är det nu förbjudet
att elda och grilla
i naturen i hela Sverige.

I de flesta länen
i Sverige är det till och med
förbjudet att grilla
i sin egen trädgård.

Den som grillar ändå
måste betala böter.
Om den som grillar
startar en brand
kan det bli fängelse.

Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap vill
att alla län ska
förbjuda grillning
till och med i trädgården.

Men det är kommunerna
och länsstyrelserna
som bestämmer.


26 juli 2018