Vardags

Bro för djur öppnar

Nu öppnar en speciell
bro utanför Kungsbacka
i Halland.
Det är en bro som
är byggd för djuren.
Bron går över den stora
vägen E6.

Nu kan djuren
gå ovanför vägen
utan fara.
Bron är till för att hålla ihop
naturens system, ekosystemet.

Den är byggd för många djur.
Till exempel spindlar,
ödlor, snokar och möss.
Människor får också gå över bron.
Men bilar får inte köra där.
På bron finns det buskar,
blommor och stenar.

Det ska snart byggas
en till bro för djur.
Den ska ligga
i Västergötland och gå
över vägen E20.

I norra Sverige finns det
redan flera broar för djur,
mest för renar.

8 SIDOR/TT


31 augusti 2018