Ragnar Ang, ˆverl‰kare

BILDEN F≈R ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH F≈R INTE ≈TERANVƒNDAS I ANDRA SAMMANHANG Ragnar Ang, ˆverl‰kare p TraumavÂrdsenheten p Sahlgrenska Universitetssjukhuset varnar fˆr allvarliga olyckor med elsparkcyklar. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

**BILDEN F≈R ENDAST PUBLICERAS TILLSAMMANS MED TT:S URSPRUNGLIGA TEXT OCH F≈R INTE ≈TERANVƒNDAS I ANDRA SAMMANHANG**


16 juli 2021

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera