Vardags

Slarv med att sortera plast

Mycket av det vi köper
ligger i förpackningar av plast.

Plast kan bli använt igen
om vi slänger plasten
i återvinningen för plast.

All plast från återvinning i Sverige
blir körd till Motala.
Där finns en fabrik
som gör ny plast
av gammal plast.

Varje timme kommer 20 ton plast
till fabriken.
Och varje timme kommer
20 ton plast ut från fabriken.
Det låter mycket.
Men det är det inte.
Det skulle kunna vara mer.

Många slarvar med
att återvinna plast.
De slänger plast
i de vanliga soporna.

Det är bara 15 procent
av alla förpackningar i plast
som blir återvunna.
Det säger Mattias Philipsson
som är chef för fabriken i Motala.

Men i Sverige är det bestämt
att mycket mer plast
ska bli till ny plast.
Om fyra år ska 55 procent
av plasten bli återvunnen.

Om det ska bli så
måste människor sluta slänga
plast i soporna.

I fabriken i Motala blir plast
gjord till ny plast.
Ikea är ett av företagen
som sedan gör saker
av den nya plasten.

Att återvinna förpackningar
är ett bra sätt att hjälpa
miljön och klimatet.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT


8 september 2021