Världen

En stor folksamling. En av människorna viftar en flagga med ett cannabisblad på.

Cannabis blir tillåtet i Kanada. Foto: Mark Blinch/AP/TT

Kanada säger ja till cannabis

Cannabis är en växt.
Av den görs
bland annat drogerna
marijuana och hasch.
I många länder är
drogerna förbjudna.
Till exempel i Sverige.

Men i Kanada ska
det bli tillåtet att
använda cannabis.
Det har politikerna
i landet bestämt.
Om tre månader
väntas lagen börja gälla.

Kanada är det första stora
landet i världen som
gör cannabis tillåtet
på alla sätt.
Folk i Kanada får odla
växten, sälja den
och använda den.

Men cannabis kommer
inte att få säljas helt fritt.
Det kommer
att finnas regler.

8 SIDOR/TT


20 juni 2018