Världen

En man i ett flyktingläger i Syrien

En man i ett flyktingläger i Syrien. Foto: J Holzer / TT

Många på flykt i Syrien

Kriget i Syrien har hållit
på i sju år.
Kriget har tvingat massor
av människor på flykt.

I år har det varit värre
än på länge.
Under de första fyra
månaderna i år flydde
nästan en miljon människor
i Syrien från sina hem.
Det är ett hemskt rekord.
Så många har aldrig
flytt i landet under så kort tid.

Många människor
har tvingats fly flera gånger
under kriget.

Nästan 350 tusen
människor har dödats
i kriget i Syrien.

8 SIDOR/TT


12 juni 2018