Världen

Fler smittade av ebola i Kongo-Kinshasa

I våras blev många
människor sjuka i landet
Kongo-Kinshasa i Afrika.
De smittades av den farliga
sjukdomen ebola.
33 människor dog.

I slutet av juli sade landets
regering att sjukdomen
var borta ur landet.

Men nu har flera
människor i en annan
del av landet smittats.
Ännu har ingen av dem dött.

Ebola är en mycket
farlig sjukdom.
Många av dem som
smittas dör.


2 augusti 2018