Världen

Palmer på en pir vid vattnet.

Palmer i Florida i USA. Foto: AP/TT

Florida byter ut palmer

I Florida i USA ska arbetare
byta ut palmerna
mot träd med löv.
Träd med löv är
bättre för klimatet.

När vi människor använder kol,
bensin, olja och naturgas blir det
koldioxid som kommer ut i luften.
För mycket utsläpp av koldioxid
gör jorden varmare.
Då blir klimatet ändrat.

Experter säger att alla undersökningar
visar att det är vi människor som
gjort att klimatet blivit ändrat.

Världens ledare har bestämt
att utsläppen av koldioxid ska minska.
Men undersökningar visar att människor
fortsätter att släppa ut mer och mer koldioxid.

Gröna växter kan ta upp koldioxid.
Gröna växter kan göra om koldioxid till syre.
Därför säger experter
att gröna växter hjälper klimatet.

En del gröna träd är bättre på
att ta upp koldioxid än andra.
Palmer är inte lika bra på
att ta upp koldioxid
som andra träd med löv.
Därför ska det fler träd med löv
bli planterade i Florida.

År 2050 ska det finnas 25 procent
fler träd med löv i Florida
har ledarna bestämt.

8 SIDOR


26 oktober 2021