Alla Väljare

Tillfälliga hus som går att flytta. Foto: TT

Klart med regler för enkla bostäder

Det är svårt att ordna bostäder
till alla flyktingar som
kommit till Sverige.
Politikerna i riksdagen
ändrar nu lagen
så att det blir enklare
och billigare att bygga.

Enkla hus och baracker
ska snabbt kunna byggas.
De ska vara tillfälliga bostäder.
De ska kunna rivas eller flyttas
när de inte behövs längre.
Husen ska stå kvar i högst 15 år.

Partierna i regeringen
och Alliansen är överens
om de nya reglerna.
Men partiet Sverigedemokraterna
röstade emot.
Partiet tror att det kan bli
stora problem i områden
med sådana bostäder.

8 SIDOR/TT


6 april 2017

Fler liknande artiklar