Ordbok för politiker

Politiker använder ofta svåra ord
som många inte förstår.
Men det går att använda
vanliga ord för att prata om politik.
Här nedanför finns några förslag.

Politiker kan säga förslag,
i stället för motion,
proposition och yrkande.

Undersöka, i stället för utreda,
inventera och analysera.

, i stället för erhålla.

Inte
, i stället för icke.

Ja eller nej, i stället för
att bifalla eller avslå.

Plan för pengarna, i stället
för budget och finanspolitik.

Pengar från staten,
i stället för bidrag, insats,
åtgärd, satsning och investering.

Spara pengar, i stället för
åtstramning, besparing
och nedskärning.

Få veta, i stället för erfara.

Betala, i stället för erlägga avgift.

Flytta, i stället för migrera
och transportera.

Sälja till andra länder,
i stället för att exportera.

Företagen tävlar, i stället för
konkurrens och fri marknad.

Rika
, i stället för förmögna.

Fattiga, i stället för mindre
bemedlade eller marginaliserade.

Bestämma, i stället för förordna,
fastställa eller stipulera.

Stänga, i stället för avveckla
eller likvidera.

Sluta, i stället för upphöra.

Bli av med jobbet, i stället för
att bli avskedad eller friställd.

Sköta, i stället för förvalta
eller handhava.

Säg att vi får vara med och bestämma
i stället för att prata om inflytande,
påverkan och deltagande.

Har du förslag på andra lätta ord
som passar för att prata om politik?
Skicka gärna dem till oss!