Tillgänglighet på 8 Sidor

Vi vill att så många som möjligt
ska kunna använda 8sidor.se
Men vi vet att det finns vissa problem
med tillgänglighet.
Här berättar vi om dem.

Vi vill hemskt gärna veta
om du hittar andra problem.
Mejla oss på [email protected]
eller ring nummer 08-580 02 867

Lagen om tillgänglighet

8 Sidor är en del av Myndigheten
för tillgängliga medier, MTM.
Därför följer vi lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service.
Här nedan beskriver vi
vad vi har gjort för att följa lagen.
Och vilka problem som fortfarande finns.

Här kan du läsa mer om MTM:

www.mtm.se/om-oss/

Här kan du läsa mer om lagen:

www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen

Rapportera till oss!

Vi vill hela tiden göra
vår webbplats mer tillgänglig.
Om du upptäcker nya problem,
berätta det för oss!

Hör också av dig om du behöver
innehåll som inte är tillgängligt för dig.

Du kan mejla eller ringa oss.
Vi svarar normalt inom två vardagar.

E-post: [email protected]

Telefon: 08-580 02 867

Anmälan

Myndigheten för digital förvaltning
ska se till att alla följer lagen.
Om du inte är nöjd med vårt svar
kan du kontakta dem.

Här kan du anmäla problem
med tillgänglighet:

www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information
om webbplatsens tillgänglighet

Vi vet att det finns vissa problem
med tillgänglighet på 8sidor.se.
Dessa är de problem vi känner till.

Innehåll som inte är tillgängligt

De största problemen
gäller användare med skärmläsare.
För dem kan det vara svårt att använda
formulär och kommentarsfunktionen.

Användare med svag syn kan uppleva
problem med färgkontraster.

För prenumeranter är det möjligt att läsa
papperstidningen digitalt eller som PDF.
Dessa funktioner kan fungera dåligt
för personer med nedsatt motorik,
synnedsättningar eller andra
hjälpmedelsanvändare.

Vi har också upptäckt problem
med funktionen för att översätta ord
till andra språk.
Vi letar efter en bättre lösning.

Vi hoppas ha hittat lösningar
på alla kända problem
senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Experter på företaget Axess Lab
har gjort en oberoende granskning av 8sidor.se.
Granskningen gjordes i juni 2020.

Här kan du läsa hela rapporten:

Tillgänglighetsrapport för 8sidor.se


Den här redogörelsen är godkänd
av Marie Hillblom, chefredaktör för 8 Sidor

Senast uppdaterad i augusti 2020.