Inrikes

Grundskolan kan bli tio år

I Sverige måste alla barn gå i skolan i nio år.
Det står i lagen. Efter nionde klass
kan den som vill börja gymnasiet.
Men för den som inte har godkänt betyg
i ämnena svenska, matte eller engelska är det svårt.

För börja på ett vanligt gymnasieprogram måste
eleverna ha minst godkänt i alla dessa ämnen.
Den som inte har det kan börja på
det individuella programmet i stället.
Många har varit missnöjda med det
individuella programmet. Både lärare och
elever har sagt att det inte alltid är så
att elever som haft svårt i grundskolan
får det bättre på det individuella programmet.

Därför kommer nu ett förslag om att programmet
inte ska fortsätta. I stället ska de som har svårt
i skolan gå ett extra år i grundsskolan.
Efter nian skulle de börja i tian.

– Gymnasiets individuella program har varit misslyckat.
Det är bättre att hjälpa barnen tidigare, det säger
utbildningsminister Jan Björklund till Sveriges Radio.


28 mars 2008

Fler liknande artiklar