Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Cancersjuka får vänta på ny medicin

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
Det kommer hela tiden nya

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
och bättre mediciner mot

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
sjukdomar. Men det kan dröja

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
innan medicinerna finns på

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
svenska sjukhus.

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
Det händer att patienterna

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
själva får betala för dyra mediciner,

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
till exempel mot cancer.

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
De som inte har råd med

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
medicinerna får den inte.

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 18px;">
 

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
Nu protesterar några läkare

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
och andra som jobbar

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
med människor med cancer.

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 18px;">
 

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
– Politikerna borde berätta för

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
svenska folket att de inte längre

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
kan vara säkra på att få bra

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
och nya mediciner mot cancer,

style="margin-bottom: 0px; font-size: 15px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
skriver de i tidningen Dagens Nyheter.


2012 - 10 - 19