Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Frukt är dyrast i Sverige

Sverige har nästan de högsta matpriserna
av alla länder i EU.
Bara danskarna betalar mer för maten.
Det visar en undersökning från Eurostat.
De svenska priserna är 24 procent högre
än genomsnittspriset i EU-länderna.

Frukt och grönsaker är det som
svenskarna får betala mest för.
Sverige har de högsta priserna
av alla EU-länder på frukt och grönsaker.

Bulgarien, Polen och Rumänien
är de EU-länder som har allra billigast mat.

8 SIDOR/TT


2013 - 07 - 4