Alla Väljare

Magdalena Andersson är finansminister.

Magdalena Andersson är finansminister. Foto: J Gow / TT

Mer pengar till vården

Nu kommer regeringen
med sitt förslag om hur
Sveriges pengar ska användas i år.
Regeringen ska använda
2,5 miljarder kronor till nya förslag.
Mest pengar ska gå till vården.
Köerna ska bli kortare
och fler ska få jobb i vården.

Finansminister
Magdalena Andersson
säger att Sveriges ekonomi är bra.
Hon säger att det inte
ska bli några höjda skatter.
Regeringen tror inte heller
att räntorna kommer att höjas.

– Många har jobb
och Sverige har lite skulder.
Våra förslag kommer att
göra Sverige starkare,
säger Magdalena Andersson.

Regeringen tror att
arbetslösheten kommer
att minska lite.
I dag är omkring sex procent
av de vuxna i Sverige utan jobb.

Här är några andra
av regeringens förslag:

– Mer pengar till vården av gamla.

– Bättre utrustning till
poliserna och tullen.

– Fler sommarjobb.

– Bättre bostäder till unga flyktingar
som kommer ensamma.

– Mer pengar till miljövänlig energi.

Socialdemokraterna
och Miljöpartiet i regeringen
har fått stöd av Vänsterpartiet
för sina förslag.


16 april 2018