8 Sidor

Aktuella ämnen

Kultur

Fyra kvinnor sitter ner och sjunger. På ett bord ligger noter.

Kören fortsätter

Kören Mixtus Cantus i Malmö
fortsätter träffas och sjunga.
Men många körer slutade
när det var regler om viruset.

Läs mer

Tidningen 8 Sidor