Alla Väljare

En strandpromenad i Visby på Gotland.

Stranden i Visby på Gotland. Foto: Henrik Montgomery/TT

Så tycker partierna om Sveriges stränder

Det finns regler om att
ingen får bygga hus
nära hav och sjöar i Sverige.
Skyddet gäller oftast
100 meter från vattnet.
Men om det behövs kan
stränderna skyddas
ända upp till 300 meter.

Läsaren Ewa i Stockholm
undrar vad politikerna tycker
om skyddet av stränderna.

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna

Strandskyddet är 100 meter
i dag. Vi vill inte ändra reglerna.

Moderaterna

Frågan om strandskydd
är viktig på många platser.
Den förra regeringen som vi
ledde ändrade reglerna.
Vi gjorde det lättare
att ta bort strandskyddet.
Nu kan länsstyrelsen
ta bort skyddet om det handlar
om en plats där naturen
som inte behöver skyddas.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har
ingen speciell politik om
strandskydd.
Det beror på vilken plats
det handlar om.
Så vi bestämmer oss
från gång till gång.

Miljöpartiet

Hej Ewa! Miljöpartiet tycker
att strandskyddet är viktigt.
Det är viktigt för växter och
djur och för att folk ska kunna
besöka stränderna.

Strandskyddet är också ett
bra skydd mot förändringar
i klimatet. Havet kommer att
stiga och då blir det vanligare
med översvämningar.
Då är det bra att inte
bygga hus allt för nära vatten.

Den förra regeringen ändrade
reglerna så att det går att
ta bort strandskyddet.
Vår regering ska undersöka
om vi behöver ändra tillbaka
reglerna för att skydda naturen.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tycker att det
är viktigt att skydda stränderna
så att alla människor
kan promenera, bada och fiska.

Skyddet är också viktigt
för alla djur och växter
som finns vid stränderna.

Vi tycker det är bra som
det är i dag. I dag kan
till exempel Stockholms skärgård
ha områden med extra
mycket skydd. Då kan skyddet
bli 300 meter i stället för 100 meter.

Centerpartiet

Hej Ewa!
I dag har vi normalt 100 meter
skydd av stränderna.

Vi vill att reglerna
för att skydda stränderna
ska kunna vara olika
i olika delar av Sverige.
Sverige har gott om sjöar
och åar. På vissa platser
behöver vi inte skydd
stränderna så mycket.

Kristdemokraterna

Vi tycker att det vore mer lagom
med 50 meter skydd,
i stället för 100.
Om det inte finns en särskild
anledning att ha en längre gräns.

På många platser runt just Stockholm
kan det vara bra med ett extra
långt skydd. Det beror på att
det redan är många hus
nära stränderna.

Liberalerna har inte svarat på frågan.


4 april 2017

Fler liknande artiklar