Alla Väljare

Ett kök med bord och stolar.

Många drömmer om ett eget hem, skriver en läsare. Foto: TT

Hur ska folk få ett hem?

Det kom en fråga från
en läsare som heter Sonia.
Så här frågar hon:

Många människor
drömmer om ett eget hem.
Hur ska vi hjälpa människor
att få ett eget hem?
Och hur kan vi hjälpa folk
som har det svårt att få ett eget hem?
Till exempel föräldrar
som är ensamma med barn.

Så här svarar partierna på hennes fråga:

Socialdemokraterna

Problemet är att det inte finns
så många bostäder som det behövs.
Det måste byggas mer
så det blir fler bostäder.
Socialdemokraterna tycker att staten,
alltså vi alla tillsammans,
ska hjälpa till med pengar.
Pengar som kan användas
för att bygga bostäder.
De ska ha hyror
som människor har råd att betala.

Vi har också ett förslag
om att människor som köper
sin första bostad ska kunna få ett särskilt lån.
Till exempel ungdomar som flyttar hemifrån.
Det ska vara ett lån som är billigare
än vanliga lån på banken.

Sverigedemokraterna

Vi tycker att det ska finnas billiga lån
för de som köper sin första bostad.
Det måste också bli enklare regler
för att bygga nya bostäder.
Tillsammans med regeringen
har vi satsat på att det ska bli lättare
att bygga småhus i kommunerna.
Vi har också ett förslag
som vi kallar Sverigehuset,
det är ett hus som ska gå
att bygga utan tillstånd.

Det måste bli bättre samarbete
mellan socialtjänsten
och andra myndigheter.
Det kan hjälpa mot hemlöshet.

Vänsterpartiet

Vi måste bygga fler bostäder i Sverige
som vanliga människor har råd att bo i.
Regeringen måste ordna
så att det blir fler lägenheter med billig hyra.
Vänsterpartiet vill att regeringen
ger ett bidrag till dem
som bygger lägenheter med hyror.
Sådana bostäder ska ha billig hyra.

Vänsterpartiet vill stoppa kommuner
från att göra om sina lägenheter
från hyresrätter till bostadsrätter.
Hyresrätter behövs för dem
som inte har mycket pengar.

Vi vill att det ska bli lättare
att få bostadsbidrag
och att bidraget ska bli högre.

Centerpartiet

Sverige behöver bygga fler bostäder.
Både lägenheter och hus.
Centerpartiet vill att det ska bli
enklare regler för att bygga.
Vi vill också att de
som äger nya lägenheter
ska få bestämma hyran själva.
Då kommer det att byggas mer.
Vi vill också att det blir fler bostäder
för människor som har lite pengar.

Vi vill ändra på
bostadsbidraget i Sverige.
Våra ändringar ska ge
ett bättre skydd för
familjer med lite pengar.
Det ska också göra
så att fler vill komma ut
och börja jobba.

Kristdemokraterna

Mycket behöver göras för att fler
ska kunna få ett eget hem.
Kristdemokraterna vill sänka skatter
och sänka kraven på att betala tillbaka på lån.
Vi vill att fler ska kunna äga sitt hem,
till exempel med hjälp av ett särskilt lån.

Det ska bli mindre krångligt med tillstånd
för familjer som vill ha ett hem.
Vi vill ha enklare regler för att bygga.
Det tar för lång tid att bygga i dag.

Bostadsbidraget är viktigt
för dem som har det svårt.
Det går också
att få ett extra bidrag.
Kristdemokraterna
och de andra i regeringen
har sett till att det extra bidraget
är högre och ska finnas längre.

Miljöpartiet

Ett eget hem är viktigt för alla.
Sverige behöver fler bostäder.
Miljöpartiet vill att staten
ger pengar så att det
kan byggas fler nya hus.
I husen ska det vara
lägenheter med billiga hyror.

Vi vill att bostadsbidraget
ska vara högre än vad det är i dag.
Människor som är utan hem
ska få hjälp av sin kommun
för att få ett eget hem.

8 SIDOR

Moderaterna och Liberalerna
har inte svarat på frågan.


29 november 2023

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?