Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Katolsk präst i Norge har erkänt sexbrott

En präst i katolska kyrkan i Norge
har erkänt att han tvingat till sig sex
med en ung pojke.
Pojken var korgosse i kyrkan.
Sex-brottet hände för många år sedan.

Pojken anmälde prästens sex-brott
för några år sedan.
I somras erkände prästen att
han hade haft sex med pojken.

De senaste åren har det kommit fram
att tusentals barn råkat ut för sexbrott
i katolska kyrkan.


2010 - 04 - 8