Alla Väljare

 • stefanL33

  Stefan Löfven leder Socialdemokraterna.

 • stefanL11

  Stefan Löfven leder Socialdemokraterna.

 • stefanL55

  Stefan Löfven leder Socialdemokraterna.

 • stefanL22

  Stefan Löfven leder Socialdemokraterna.

 • stefanL77

  Stefan Löfven leder Socialdemokraterna.

 • stefanL44

  8 Sidor har träffat honom.

– Vi visar att vi tar ansvar

Under våren 2018 träffade 8 Sidor
alla partiledare. Vi frågade
om deras politik inför valet 2018.

Fyra månader innan valet
träffade vi Socialdemokraternas
ledare Stefan Löfven.

Vad är det bästa med Sverige i dag?

– Att vår ekonomi är bra
och många har jobb.
Det gör att vanligt folk
kan få det bättre.

Vad tycker du är sämst?

– Det är för många
som inte känner sig trygga.
De som invandrat till
Sverige måste komma
in i samhället bättre.
Och sjukvården behöver
bli bättre.

Hur vill du lösa de problemen?

– Vi behöver fler poliser
och högre straff för
många brott.

– Invandrare ska få mer
möjligheter att lära sig
svenska och få jobb.
Men vi ska också ställa krav
på att de ska lära sig svenska
och utbilda sig.

Och hur ska vården bli bättre?

– Vi vill ordna mer personal
i vården. Bland annat genom
att låta sjuksköterskor
utbilda sig gratis.
Vi vill också ge dem bättre
villkor på jobbet.

– Vi satsar extra pengar
på vissa delar av vården,
bland annat för dem som
fått cancer och vården av unga
som mår psykiskt dåligt.

Vilken fråga är viktigast
i valet?

– Jobben är nummer ett
för mig. Det är så viktigt
för att människor ska känna
att de är med i samhället.

– Det är gruppen invandrare
som har svårast att få jobb.
Det håller på att bli bättre
men vi behöver göra mycket
mer.

Skillnaden mellan rika
och fattiga ökar.
Vad tycker du om det?

– För stora skillnader
är farligt. Då litar inte
människor på varandra.

– Det handlar om att alla
ska ha ett jobb.
De som har mest kan också
bidra ännu mer till samhället
än de gör i dag.
Vi har inga färdiga förslag
om hur det ska gå till.
Kanske hinner vi få färdigt
ett förslag före valet.

Vad vill du göra för invandrare?

– De som får nej och inte får
asyl måste resa tillbaka till
sina länder.
De som får ja ska så fort
som möjligt komma in
i samhället.

– De ska få lära sig svenska
snabbare än i dag.
Vi vill också att de som
redan kan ett yrke får
lättare att börja jobba
med det.

Vad vill du göra för dem
med funktionsnedsättningar?

– Vi undersöker hur lagen
LSS kan fungera bättre.
Inga fler människor
ska råka illa ut för att lagen
inte fungerar.
Men en del företag som
jobbar med LSS har fuskat.
Dem måste vi stoppa.

– Vi har också gjort flera
andra saker för att personer
med funktionsnedsättningar
ska få det bättre. Bland annat
höjt bidragen till företag
som anställer personer ur
den här gruppen.

Vilka vill du samarbeta
med efter valet?

– De enda jag inte kan
tänka mig samarbeta
med är Sverigedemokraterna.

– Jag vill fortsätta samarbeta
med Miljöpartiet. Men också
med andra partier.
Vi har lyckats samarbeta
med flera partier om
viktiga frågor sedan vi fick
makten. Det är jag stolt över.

Många säger att ni också
ändrat er politik och blivit
mer lika era motståndare.
Vad säger du om det?

– Vi har inte ändrat oss.
Vi har samma värderingar
om alla människors lika
värde och att vi alla ska hjälpas åt.
Men för att riksdagen ska
rösta ja till våra förslag
måste vi samarbeta.
Det är att ta ansvar.

Text: Agnes Sauter /8 Sidor
Bild: Ulrika Åling /8 Sidor

Mer om Stefan Löfven

• Han är 60 år och bor i Stockholm.
• Leder Socialdemokraterna sedan 2012.
• Statsminister sedan valet 2014.
• I regeringen samarbetar partiet
med Miljöpartiet.
• Äter helst fläskpannkaka.
– Det är inte så märkvärdigt
men det är väldigt gott,
säger han.

Läs fler intervjuer

Läs mer om Socialdemokraterna

 


9 maj 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?