Ska ni höja bidraget?

Alla Väljare

En bild på ett stort vitt hus. Det finns en skylt på väggen. Där står det Försäkringskassan.

Det är Försäkringskassan som betalar ut bidrag. Foto: TT

Ska ni höja bidraget?

8 Sidor har fått en fråga
från läsaren Andreas.
Frågan handlar om bidrag
till människor som är sjuka
eller har en funktionsnedsättning.

Så här skriver Andreas:

– Jag skulle vilja veta
vad de olika partierna
vill göra för oss som har sjukersättning
och aktivitetsersättning.

– Jag vill veta om partierna
vill höja ersättningen
eller sänka skatten på den.
Eftersom vi betalar högre skatt.

– Jag undrar också om partierna
vill höja vad du kan få som mest i bostadstillägg
till 7000 kronor eller 8000 kronor.
Många som har sjukersättning
och aktivitetsersättning
använder också bostadstillägget.

– Jag tycker att det är dags
att höja bostadstillägget
eftersom det inte följer med
att hyrorna blir högre,
skriver Andreas.

Så här svarar partierna
på frågan från Andreas:

Socialdemokraterna 

Vi socialdemokrater vill höja taket
i bostadstillägget för de som har
sjukersättning och aktivitetsersättning.
Så att det blir på samma nivå
som för ålderspensionärer.

Just nu är det en undersökning
som handlar om sjukersättningen
och aktivitetsersättningen.
Den ska komma med förslag
på förändringar.
Den kommer i sommar.
Vi väntar på att se förslagen.

Vi socialdemokrater vill
att alla ska betala lika mycket skatt.
Personer med bidrag
ska inte betala mer skatt
än personer som arbetar.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna tycker
att den som är sjuk ska få
ekonomisk trygghet
och den bästa hjälpen.
Därför har vi flera förslag
för att göra sjukersättningen starkare.

Och vi vill att Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen
ska ha mer samarbete.

Centerpartiet

Det är en viktig fråga,
som vi jobbar med.
För oss är det viktigt
att det inte blir ännu svårare
för dem som redan har det svårt.

Någon höjning av bostadstillägget
är inte aktuellt.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill
höja sjukersättningen
och aktivitetsersättningen.
Och sänka skatten på dem
så att det blir samma skatt
som för dem som arbetar.

Vi vill också höja vad du kan få
som mest i bostadstillägg så att det
blir samma som för pensionärer.

Med våra förslag kommer en person
med sjukersättning eller aktivitetsersättning
att ha två tusen kronor mer i månaden,
efter skatt.

Liberalerna

Liberalerna vill att personer
med sjukersättning
och aktivitetsersättning
ska ha en bra ekonomi.

Det kan bli ordnat genom
höjd ersättning, sänkt skatt
eller ett höjt bostadstillägg.
Vi kommer att presentera
ett förslag om det i höst.

För oss är det viktigt att de personer
som vill och kan börja jobba igen
ska ha möjlighet att göra det.

Miljöpartiet

Miljöpartiet tycker att det måste
bli bättre för personer med sjukersättning
och aktivitetsersättning.
Vi vill höja ersättningarna
och bostadstillägget.

Vi vill också att det ska bli enklare
att prova att jobba eller studera
utan att behöva vara orolig
för ersättningen.

Miljöpartiet håller på med
ett arbete om social rättvisa.
I höst är förslagen klara.

—————

Det har inte kommit svar
från Moderaterna
och Kristdemokraterna.

Gå till en text om Ellinore Holmer som protesterar

8 SIDOR


22 juni 2021