Alla Väljare

Louis de Geer var först

Sverige är en monarki
och har en kung
och en drottning.

I historien har kungen
eller drottningen haft mycket makt.
Men från 1800-talet
har kungens makt minskat.
I dag bestämmer kungen
ingenting i politiken.

Politikern som har mest makt
i Sverige är statsministern.

Det var år 1876 som Sverige
fick sin första statsminister.
Det var innan Sverige
blev en demokrati.
Den första statsministern
hette Louis de Geer.
Han var en liberal politiker.
Men han var inte med
i något särskilt parti.

Under 1900-talet var det
mest Socialdemokraterna
som bestämde i Sverige.
Det var när Sverige
blivit mer demokratiskt
och vanliga människor
fick rösta i valen.

Hjalmar Branting var den
första socialdemokraten
som blev statsminister.
Det hände år 1920.

Det är socialdemokraten
Tage Erlander som har varit
statsminister längst i Sverige.
Han var det i 23 år,
mellan åren 1946 och 1969.

Thorbjörn Fälldin
blev statsminister år 1976.
Han var från Centerpartiet.
Det var något nytt.
Innan dess hade Sverige
haft socialdemokratiska
statsministrar 40 år i rad.

De senaste statsministrarna
vi har haft i Sverige
är Fredrik Reinfeldt
från Moderaterna
och Stefan Löfven
från Socialdemokraterna.

Magdalena Andersson
från Socialdemokraterna
är statsminister nu.
Hon blev statsminister
på hösten 2021.

Hon är statsminister
nummer 34 i Sverige.
Och hon är den första kvinnan
som är statsminister i Sverige.

Det är folket som röstar
om vilka politiker som
ska vara med i riksdagen.
Sedan är det riksdagen
som röstar om vem som
ska bli statsminister.
Statsministern är ledare
för regeringen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR


18 januari 2022