Alla Väljare

Amerikanska soldater framför en flagga.

Soldater från USA. Foto: TT

USA kan få makt i Sverige

USAs soldater ska få
egna områden i Sverige.
Där får de bestämma själva.
Där ska särskilda lagar gälla.
USA får också bestämma
vilka vapen som ska finnas där.

Det har regeringarna i Sverige
och USA kommit överens om.
Men riksdagen måste
säga ja till avtalet.

Många protesterar mot avtalet.
De tycker att USA får
stor makt i Sverige.
De säger också att det finns risk
att Nato ska ha kärnvapen i Sverige.

– Det är fel att USAs lagar
ska gälla för soldaterna,
säger Håkan Svenneling i Vänsterpartiet.

Men regeringen säger
att avtalet är viktigt för Sverige.

– Om vi ska få snabb hjälp
av USA måste vi säga ja,
skriver Pål Jonsson i regeringen
i Svenska Dagbladet.

– Det är ett mycket farligt läge i världen.
Då måste vi samarbeta
med andra länder, skriver Pål Jonsson.

Bland annat Finland
har liknande avtal med USA.
Där står det att det är förbjudet
för Nato att ha kärnvapen i Finland.
Miljöpartiet säger att Sverige
också borde ha ett förbud.

Regeringen säger
att det inte behövs.

– Det finns ingen som säger
att det ska finnas kärnvapen i Sverige,
skriver Pål Jonson.

Miljöpartiet tycker också
att avtalet är otydligt.
Om det blir en annan
president i USA kan USAs makt öka.

I juni ska riksdagen rösta om förslaget.
Det är troligt att de flesta partier säger ja.
Socialdemokraterna har tidigare sagt
att de ska rösta ja.

8 SIDOR


8 maj 2024

Fler liknande artiklar