I EU-valet är valsedlarna vita. Foto: TT

Att rösta i EU-valet

Att rösta i valet i EU är enkelt.
Det fungerar på samma sätt
som valet till riksdagen.

Alla som har rätt att rösta
får ett röstkort med posten.
Röstkortet kommer ungefär
en månad före valet.

För att rösta i EU-valet
måste du vara svensk medborgare.
Människor från andra länder i EU
kan också rösta i Sverige
om de bor här.

Precis som i valet till riksdagen
kan du välja att rösta i förväg
eller på valdagen.

I lokalen där du ska rösta
finns det röstsedlar
från partierna.
Välj vilket parti du vill rösta på.

Om partiet som du vill
rösta på inte har någon
röstsedel i lokalen,
då kan du ta en tom röstsedel.
Sedan skriver du namnet
på partiet på röstsedeln.

Valet till Europaparlamentet
är alltid på våren.

Det senaste valet
var i juni 2024.

Läs mer: