I EU-valet är valsedlarna vita. Foto: TT

Att rösta i EU-valet

Att rösta i valet i EU är enkelt.
Det fungerar på samma sätt
som valet till riksdagen.

Alla som har rätt att rösta
får ett röstkort med posten.
Röstkortet kommer ungefär
en månad före valet.

För att rösta i EU-valet
måste du vara svensk medborgare.
Människor från andra länder i EU
kan också rösta i Sverige
om de bor här.

Precis som i valet till riksdagen
kan du välja att rösta i förväg
eller på valdagen.

I lokalen där du ska rösta
finns det röstsedlar
från alla partier.
Röstsedlarna i EU-valet är vita.

Valet till Europaparlamentet
är alltid på våren.
Nästa val är den 26 maj 2019.

Läs mer: