I EU-valet är valsedlarna vita. Foto: TT

Att rösta i EU-valet

Att rösta i valet i EU är enkelt.
Det fungerar på samma sätt
som valet till riksdagen.

Alla som har rätt att rösta
får ett röstkort med posten.
Röstkortet kommer ungefär
en månad före valet.

För att rösta i EU-valet
måste du vara svensk medborgare.
Människor från andra länder i EU
kan också rösta i Sverige
om de bor här.

Precis som i valet till riksdagen
kan du välja att rösta i förväg
eller på valdagen.

I lokalen där du ska rösta
finns det röstsedlar
från partierna.
Välj vilket parti du vill rösta på.

Om partiet som du vill
rösta på inte har någon
röstsedel i lokalen,
då kan du ta en tom röstsedel.
Sedan skriver du namnet
på partiet på röstsedeln.

Valet till Europaparlamentet
är alltid på våren.

Det senaste valet var 2019.
Nästa val är 2024.

Läs mer: