Europaparlamentet i staden Strasbourg i Frankrike. Foto: AP/TT

Europas riksdag

Europaparlamentet är som
en riksdag för hela EU.
Det är människorna
som bor i länderna i EU
som väljer vilka politiker
som ska bestämma där.

Vart femte år är det val
av de 705 politikerna
i Europaparlamentet.
Sverige väljer 21 av dem.

Nästa val är i juni 2024.
Då ska väljarna i Sverige
få rösta fram 21 nya politiker.

Från början var det inte
så många som brydde sig
om Europaparlamentet.
Politikerna hade inte mycket makt.
De fick säga vad de tyckte
om olika frågor.
Men de fick inte bestämma
särskilt mycket.

I dag är det annorlunda.
Europaparlamentet har
fått mer makt.
Det har blivit allt viktigare
vilka politiker som jobbar där.

Europaparlamentet kan stoppa
förslag om nya lagar och regler
från EU-kommissionen.
Och parlamentet kan föreslå
lagar till kommissionen.

Parlamentet måste säga ja
om ett nytt land ska gå med i EU.
Parlamentet röstar också om
hur pengarna i EU
ska användas.

Parlamentet ska kontrollera
EU-kommissionen.
Om parlamentet tycker
att kommissionen gjort fel
kan politikerna
i kommissionen tvingas sluta.

Europaparlamentet finns
i staden Strasbourg i Frankrike.
Där träffas politikerna
ungefär en gång i månaden.
Politikerna har också
möten i Bryssel.

Parlamentet ska bli större.
Efter valet år 2024
ska 720 politiker jobba där.
Det beror på ökad
befolkning i vissa länder.
Sverige kommer inte att få
någon fler politiker i EU.

Läs mer: