Klimatet

Fabriker med rök

Ett kolkraftverk i Kina. Det släpper ut mycket gaser som gör jorden varmare.

Våra gaser värmer upp jorden

Det är människornas fel
att jorden blir varmare.
Det säger forskarna.
Vi släpper ut gaser i luften
som gör jorden varmare.

Så har det inte alltid varit.
Det startade för ungefär
200 år sedan.
Då började vi använda
kol, olja och naturgas.

Kol, olja och gas finns
långt ner under jorden.
Det är rester av djur och växter
som pressats ihop i miljoner år.
De kallas för fossila bränslen.
När vi bränner dem blir det energi.

Innan vi började använda dem
var många människor bönder.
De bodde på landet och odlade
sin egen mat.
Då fanns inga lampor
och ingen elektricitet.

Kol och olja ändrade på det.
Med dem kan vi driva maskiner
och fabriker.
De ger el och värme till hus.
Och bränsle till bilar, båtar
och flygplan.
Av oljan får vi också plast, asfalt,
färg och mycket annat.

Men när vi bränner fossila bränslen
bildas gasen koldioxid.
Den kommer ut i luften och
hindrar värme från att lämna jorden.
Ju mer koldioxid vi släpper ut
i luften desto varmare blir jorden.

Ända sedan 1990-talet
har forskarna varit överens.
Om inte utsläppen minskar
kommer det bli svårt
att leva på jorden i framtiden.

Men trots det fortsätter vi
att använda kol, olja och gas.
Utsläppen av koldioxid
har inte minskat.
De har ökat.

Det kan bero på att folk
inte förstår faran med utsläpp.
Men det finns också företag och
länder som tjänar mycket pengar
på de fossila bränslena.
De struntar i varningarna.

Text: Katrin Kasström /8 Sidor
Foto: AP/TT


1 december 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?