Rabatter

Läs 8 Sidor tillsammans i en grupp.

Det blir billigare om du prenumererar
på flera exemplar av 8 Sidor.

Du får 25% rabatt om du prenumererar
på 10-24 exemplar av tidningen.

Du får 40% rabatt om du prenumererar
på 25 exemplar eller flera.

Rabatten syns inte när du beställer
men den kommer att dras av
på din faktura.