Regionen sköter vården

Det finns 21 regioner i Sverige.
Tidigare hette de landsting.

Regionernas viktigaste uppgift
är att sköta vården.
Det gäller hälsovård,
sjukvård och tandvård.

Kommunerna och regionerna
har hand om vissa saker tillsammans.
De sköter bussar, tåg, färjor
och annan kollektivtrafik.

Det är regionfullmäktige
som bestämmer i en region.
Fullmäktige fungerar ungefär
som riksdagen.
Där sitter oftast politiker
från alla de stora partierna.

När vi röstar till regionen
väljer vi vilka politiker som ska
bestämma i regionfullmäktige.
De väljer sedan en styrelse
som leder regionens arbete.

I styrelsen sitter det parti
eller de partier som har
fått flest röster i valet.
Styrelsen fungerar ungefär
som en regering.

Politikerna i regionen
är med i olika nämnder.
Nämnderna jobbar
med olika frågor.
Men det är fullmäktige
som bestämmer.

Regionerna får pengar
från landstingsskatten.

Läs mer: