Statsministern väljer ministrar

Riksdagen bestämmer
vem som ska bli statsminister.
Men statsministern bestämmer
vilka ministrar
som ska vara med i regeringen.

Varje minister får ta hand om
ett särskilt område.
Det kan till exempel vara skolor,
pengar eller företag.
De brukar då kallas skolminister,
finansminister och näringsminister.

Statsministern bestämmer vad
ministrarna ska arbeta med
och vad de ska kallas.
Innan valet år 2022
var det 22 ministrar
och statsministern i regeringen.

Innan ministrarna kan börja arbeta
måste de möta kungen på slottet.
Kungen godkänner sedan
den nya regeringen.

Kungen har inte särskilt stor makt.
Men kungen är ändå
Sveriges statschef.

Ministrarna blir ofta chefer
för regeringens olika avdelningar,
departementen.

Finansministern är chef
för finansdepartementet
och utrikesministern är chef
för utrikesdepartementet.

Ibland har ett departement
flera ministrar
som sysslar med olika saker.

Departementen hjälper regeringen.
De undersöker olika frågor
och kommer med förslag.

När regeringen
har godkänt förslaget
skickas det vidare till riksdagen.
Förslaget kallas proposition.

Läs mer: