Sverige

En bassäng i en simhall.

Stockholm och Malmö stänger simhallar. Foto: TT

Städer stänger många platser

Malmö stänger flera platser
dit många människor brukar gå.
Det handlar om simhallar
och konsthallar till exempel.
Det har politikerna bestämt.

Stockholm gör samma sak.
Där stänger simhallar
och gym där folk tränar.

Städerna stänger för att försöka
minska spridningen
av viruset corona.
Många blir smittade just nu.

Biblioteken fortsätter
vara öppna.
Men politikerna ber folk
att inte gå dit om de inte måste.

Till en början ska det vara
stängt mellan
den 23 och 30 november.

Simskolor och andra saker
för barn under 15 år
kommer fortsätta vara öppet.

8 SIDOR


20 november 2020