Talmannen viktigast efter valet

Kristersson och Norlén vid ett bord med kaffe och frukt.

När valet är klart
är riksdagens talman
den viktigaste personen.
Talmannen är den som leder
riksdagens arbete.
Det är också talmannen
som ska se till att landet
har en statsminister.

Talmannen väljs
av politikerna i riksdagen.

Efter valet väljer riksdagen
en ny talman.
Sedan pratar talmannen
med ledarna för partierna
i riksdagen.
Talmannen ska föreslå
en statsminister
som kan bilda en regering
som kan styra landet.

Talmannen lyssnar på
vad partiledarna tycker.
Sedan kommer talmannen med
ett förslag på statsminister.

Det är ofta ledaren
för det största partiet
som blir statsminister.
Men statsministern behöver inte
vara från det största partiet.

Vid samtalen med partiledarna
kan talmannen få reda på
att flera partier
vill samarbeta om makten.
Då kan statsministern
komma från ett litet parti.

Om de flesta i riksdagen röstar nej
till talmannens förslag
måste talmannen föreslå
någon annan som statsminister.

Om riksdagen skulle säga nej
till fyra förslag
måste det ordnas ett nytt val.
Hittills har det aldrig hänt i Sverige.
Den som talmannen föreslagit
har blivit statsminister.

Läs mer: