Valet har en särskild lag

Valet har en särskild lag.
I lagen står alla regler
om hur ett val ska gå till.
Där står bland annat
att val till riksdagen,
regionerna och kommunerna
alltid måste hållas på samma dag.
Det står också att den dagen
måste vara en söndag.

Där står vilka som får rösta
och hur och var du kan rösta.
I lagen står det precis
hur valet ska gå till
och hur rösterna ska räknas.
Det är viktigt att det
finns tydliga regler.
Då minskar risken för fusk.

Läs mer: