Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Mer pengar till transporter

Regeringen vill satsa
46 miljarder kronor på transporter.
Satsningen ska ske mellan
åren 2010 och 2021.

Pengarna ska gå till vägar, järnvägar
och farleder för båtar.


2008 - 09 - 30