Lyssna på alla dagens nyheter
Inrikes

Livsfarligt att gå för nära vindkraftverk

Gå inte för nära ett vindkraftverk
på vintern. När det kallt bildas det
is på kraftverkens vingar.
Ibland lossnar det stora isklumpar.

– Att det lossnar isklumpar är inget ovanligt,
säger Göran Ronsten i Svensk Vindkraftförening.

Isklumparna kan slungas iväg flera
hundra meter. För att vara säker ska
man hålla sig minst 300 meter
ifrån vindkraftverket.

– Vad jag vet har inga människor skadats
men bilar har blivit träffade av isklumpar,
säger Göran Ronsten.

8 SIDOR/TT


2010 - 12 - 28