Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Fler än 300 döda i Haiti

Sjukdomen kolera sprider sig
i Haiti, nio månader efter den
stora jordbävnings-katastrofen.
Fler än trehundra människor har
hittills dött i kolera.
Nära femtusen är smittade.
Än har sjukdomen inte börjat
spridas i de stora flyktinglägren
i huvudstaden Port-au-Prince.

8 SIDOR/TT


2010 - 10 - 29