Lyssna på alla dagens nyheter
Utrikes

Domstol vill stoppa tvångsarbete i Bangladesh

Tvångsarbete är vanligt i landet Bangladesh.
Då och då upptäcks fabriker
där arbetare är fastkedjade.
Det är olagligt men många fabriksägare
bryter mot lagen.
Nu har högsta domstolen i Dhaka
bestämt att myndigheterna
måste göra mer för att stoppa tvångsarbetet.

8 SIDOR/TT


2011 - 05 - 24