Alla Väljare

Ludvig Beckman på Stockholms universitet.

Ludvig Beckman på Stockholms universitet.

Det är olika vilka som får rösta

För att ett land ska räknas
som en demokrati
ska folket få rösta
och välja sina ledare.
Över hälften av världens länder
räknas som demokratier.
Men det är väldigt olika vilka
som får rösta i de länderna.

– I USA och Storbritannien
får till exempel människor
som sitter i fängelse inte rösta.
Den regeln tog Sverige bort
för nästan hundra år sedan.

Det säger Ludvig Beckman
till Alla Väljare.
Han är professor på
Stockholms universitet
och expert på röstning.

Jämfört med andra länder
så låter Sverige
många människor att rösta.
Men det finns fortfarande grupper
som önskar att de fick vara med
och bestämma.

– I flera länder får människor
rösta från att de är 16 år.
I Sverige börjar vi rösta
först när vi är 18 år.
En del tycker att det är dåligt,
säger Ludvig Beckman.

För några år sedan fanns det bara
fyra länder som lät personer
med utvecklingsstörning rösta.
Det var Sverige, Irland,
Kanada och Italien.
Nu är det många fler länder.

– Det är nästan omöjligt
att göra rättvisa lagar om
att vissa inte ska få rösta
för att de inte förstår.
Det är ju inte bara personer
med funktionsnedsättningar
som kan ha svårt att förstå politiken.
Det bästa är att låta
alla människor rösta,
säger Ludvig Beckman.

Ecuador är ett av de länder som
låter flest personer rösta.
Där får människor rösta från att
de är 16 år.
Alla med funktionsnedsättningar
får också rösta.
Landet gjorde nyligen om lagarna
som handlar om att rösta.
Då fick fler grupper vara med.

Men det räcker inte med lagar
som säger att alla får rösta.
Det måste också vara lätt för
människor att rösta och de måste
kunna rösta utan att vara rädda.

– Det är ett stort problem
i många länder.
Människor har olika möjlighet
att använda sin rösträtt.
Till exempel spelar det ingen roll
om fångar får rösta om de inte
har möjlighet att rösta på fängelset.

– Länderna måste också se till
att alla människor kan läsa om
politik och få information om
hur det går till att rösta, säger
Ludvig Beckman.

I Sverige har alla vuxna
medborgare fått rösta
sedan 1989.
Men det är fortfarande olika lätt
för människor att rösta.
Läs mer om det här:

En del stoppas från att rösta


2 april 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?