Alla Väljare

Några personer går genom en lång tunnel i Stockholm.

En läsare vill veta hur partierna ska se till att invandrare är trygga. Foto: Leif R Jansson

Hur ska invandrare känna sig trygga?

Alla Väljare fick ett mejl
från Yosef. Han har en fråga
till politikerna i riksdagen.

– Vad är det ni vill göra
för att invandrare i Sverige
ska känna sig trygga?

Alla Väljare har frågat partierna.
Så här svarade de.

Socialdemokraterna

Ingen får hota eller behandla
invandrare dåligt.
Rasismen måste stoppas.
Alla ska känna sig trygga i Sverige.

Därför ger vi nu mer pengar
till poliserna för att bekämpa brott.

Men det är också viktigt
att se till att människor
inte blir kriminella.
Därför måste skolan vara bra
och det måste finnas saker att göra
för ungdomar efter skolan.

Moderaterna

Alla människor ska känna sig
trygga i Sverige.
De som gör brott mot andra
för att de har en annan religion,
hudfärg eller sexualitet
måste stoppas.
Det är allvarliga brott.

Det är viktigt att vi pratar om
de brotten och att de klaras upp.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill minska
brottsligheten rejält.
Vi vill att straffen blir hårdare
bland annat för dem
som gör brott flera gånger.

De som råkar ut för brott
ska också få mer pengar
som hjälp efter brottet.

Vi vill ha nya lagar
så att det blir lättare att stoppa
gäng med brottslingar.

Miljöpartiet

Många vill komma till Sverige
för att jobba, studera och forska.
Det tycker Miljöpartiet är bra.

Vi vill också att de människor
som flytt till Sverige
ska få bra hjälp här.
Vi vill att många av dem
ska få stanna här.

Idag är det tyvärr vanligt
att invandrare i Sverige
utsätts för rasism.
Rasism är brottsligt.
Den som råkar ut för rasism
ska kunna få stöd på olika sätt.
Den som gjort rasistiska
brott ska straffas i en domstol.

Miljöpartiet jobbar för
att stoppa rasism och
att människor blir orättvist behandlade.
Bland annat har vi gett
10 miljoner kronor mer
till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

DO ser till så att människor
inte blir orättvist behandlade
för sin religion, sexualitet
eller hudfärg.

Centerpartiet

Alla ska kunna känna sig trygga
i Sverige.
Alla ska få hjälp av poliser
om de behöver.
Det behövs fler poliser
och poliserna måste få bättre lön.

Vi vill att det ska finnas poliser
i fler områden där människor bor.
De som bor i området ska veta
vilka poliserna är.

I staden New York
har olika grupper jobbat
tillsammans med poliserna
för att det ska vara tryggt i staden.
Då har brott som våldtäkter
och mord minskat.
Vi skulle vilja att
något liknande görs i Sverige.

Vi vill också ordna grupper
som jobbar för att hindra personer
att bli terrorister.

Vi tycker också att
de som får andra att göra brott
ska straffas hårdare.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet kämpar
för att samhället ska bli rättvist
och jämlikt.
Alla människor ska
känna sig trygga.

Det blir ingen rättvisa,
jämlikhet eller trygghet
om det finns rasism
eller om människor
behandlas olika.

Därför är det viktigt
att alla har samma chans
att studera, bo och arbeta.
Det spelar ingen roll om
du är född i staden Kiruna
eller i staden Kabul.

Ingen ska behandlas
dåligt på grund av
hur den ser ut,
vad den tror på eller
vem den tycker om.
Polisen måste jobba
hårt med att stoppa sådana brott.

Liberalerna

Det är viktigt att alla känner
att de har en plats i Sverige
och att de är trygga här.

Vi tycker också
att det är viktigt
att alla grupper som jobbar
för sådana saker i samhället
ska få stöd att fortsätta
göra det.

Kristdemokraterna

Det ska inte vara
någon skillnad på
vem du är eller
var du bor i Sverige.
Alla ska känna sig lika trygga.

Men i vissa områden är det
inte tryggt längre.

Kristdemokraterna vill
att skolorna i de områdena
ska få extra mycket stöd.
Där ska finnas fler lärare
på skolorna.

Det ska också finnas
fler poliser i områdena.
Vi vill ordna 10 tusen fler poliser
i Sverige.

Vi vill också se till så
att skolorna, föräldrarna
och poliserna samarbetar bättre.
Då kan de hitta ungdomar
som har problem tidigare.

……………………….
Partiernas svar kommer
i storleksordning.
Riksdagens största parti
först och riksdagens minsta
parti sist.


21 juni 2018

Fler liknande artiklar

Den här artikeln går inte att kommentera.

Det här är en gammal artikel. Därför går det inte att skriva några kommentarer.