Alla Väljare

EU – ett speciellt samarbete

Sverige är med i
Europeiska Unionen, EU.
Det är en organisation
där nästan alla länder
i Europa är med.

Idén att starta EU kom
efter andra världskriget.
Flera länder som krigat
ville börja samarbeta.
De ville köpa och sälja
saker av varandra.
Det skulle hindra
ett nytt stort krig i Europa.

I dag har samarbetet vuxit.
EU har gemensamma
lagar och regler
för många olika saker.

Länderna samarbetar
bland annat om jordbruk,
fiske, klimatet, flyktingar
och att lösa brott.

EU har egna pengar
som heter euro.
Över hälften av länderna
i EU använder euro.

I Sverige röstade folket
nej till euro år 2003.
Vi har fortsatt att använda
svenska kronor.

Flera länder med euro
har haft ekonomiska kriser.
Ländernas ekonomi
blir då ett problem
för hela EU.

I Storbritannien var folk
väldigt missnöjda med EU.
År 2016 röstade de ja
till att lämna EU.

Att lämna EU har varit
krångligt.
Det har tagit flera år
att ändra i lagar och regler.
Det är första gången
ett land lämnar EU.

Vart femte år är det val
till Europaparlamentet.
Då får flera hundra miljoner
människor i Europa rösta.

I Sverige finns det just nu
inget parti som vill lämna
Europeiska Unionen, EU.

Text: 8 Sidor
Bild: Nyhetsbyrån TT
och Europeiska Unionen


5 maj 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?