Alla Väljare

En lastbil på en landsväg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur får vi rättvisa regler?

Alla Väljare fick en fråga
från läsaren Helena.
Hon undrar vad partierna
tycker om reglerna för lastbilar.

Så här skriver hon:

– Allt fler svenska företag
som kör lastbil tvingas sluta.
De kan inte tävla mot företag
från andra länder i Europa.
De länderna har helt andra
regler än Sverige.
Vad vill ni göra åt det?

Sex partier har svarat
på frågan.

Socialdemokraterna

Det här är en jätteviktig fråga
för Socialdemokraterna.
Det ska vara bra regler
för de som kör lastbil
i Sverige.

Samma regler och löner
ska gälla dem som bor
i ett annat EU-land,
så länge de kör i Sverige.

Vi jobbar för att det ska
bli så i EU.

Moderaterna

Det behövs mer samarbete
för att se till att alla företag
följer de lagar och regler
som finns i Sverige.
Då blir det rättvist.

Poliserna behöver till exempel
bättre övervakning.
Det ska vara ordning
och reda på vägarna.

Sverigedemokraterna

Vi vill kunna ställa högre krav
på att de som kör lastbil
i Sverige har rätt utrustning
och kunskap.
De ska klara att köra
på svenska vägar.

Vi vill också ha bättre regler
så att utländska företag
inte kan ge lägre löner
och sämre regler
till sin personal.
Då kan de tjäna mer pengar
än de svenska företagen.
Det är orättvist.

Centerpartiet

Vi vill att svenska och utländska
företag ska ha samma regler.
Vi vill att varje EU-land
ska göra kontroller bland
sina företag.

Vi vill också kontrollera
att inga förare kör för länge
utan att vila.
Det kan man ordna med
speciella mätare i lastbilarna.
Då blir det lättare
att stoppa fuskare.

Vänsterpartiet

Vi vill att alla som jobbar
i Sverige ska ha rätt
till svenska löner och regler.

Vi vill också att alla företag
som jobbar i Sverige
ska följa samma regler.
Då behöver vi nya lagar
i både EU och Sverige.
Vi jobbar för att få sådana
lagar.

Liberalerna

EU styr många av reglerna
för våra lastbilar.
Nu jobbar vi i Liberalerna
för nya regler för transporter
på vägarna.

Det måste bli bättre
regler för dem som arbetar
och det behöver bli lättare
att kontrollera att företagen
sköter sig.
Samtidigt ska det fortsätta
vara lätt för företagen
att jobba i flera länder.


Kristdemokraterna
och Miljöpartiet
har inte svarat på frågan.


24 maj 2019

Fler liknande artiklar