Alla Väljare

En sal som är full med folk. De sitter i bänkar. Längst fram sitter fyra personer på en egen bänk. De leder mötet.

Politiker i Solna kommun som har ett möte. Foto: TT

Sämre i politiken för kvinnor

I svensk politik ska det vara
lika många kvinnor som män.
Det har Sverige bestämt.

Men i politiken i kommuner
är det fortfarande färre kvinnor
än män.
Varför är det så?

– Undersökningar visar
att kvinnor trivs sämre
än män i politiken i kommunerna.

Det säger Anna-Karin Berglund.
Hon är expert
på Jämställdhetsmyndigheten.

Att kvinnor ofta trivs sämre än män
att jobba politiskt i kommuner
kan bero på olika saker.

Kvinnor som är politiker i kommuner
har svårare än män
att göra sig hörda.

Många kvinnor tycker inte
att de blir tagna på allvar.

Fler kvinnor än män
som jobbar med politik i kommuner
har blivit dåligt behandlade.

Och fler kvinnor än män
slutar med politik i kommuner.

– Det finns mycket att jobba med,
säger Anna-Karin Berglund.

MARIE HILLBLOM


27 maj 2021