Politikerna i Europaparlamentet har möte. Foto: AP/TT

Det händer efter valet i EU

När människor har röstat
berättar varje land
vilka politiker som blivit valda.

Sedan ska politikerna
gå med i den grupp
som deras parti har valt.

Just nu finns det sju grupper
i Europaparlamentet.
I grupperna samarbetar
partier från olika länder.
Det är partier som tycker
ungefär likadant.

Socialdemokrater från Sverige
samarbetar till exempel
med socialdemokrater
från andra länder i Europa.

Ett parti kan byta grupp
när det vill.
Partiet kan också försöka
starta en ny grupp.

En månad efter valet
är det dags för det första mötet
i det nya Europaparlamentet.
Då ska politikerna bland annat
välja en talman.

Det är talmannen
som leder mötena
i Europaparlamentet.

Läs mer: