Europaparlamentet

Europaparlamentet

I Europaparlamentet jobbar
705 politiker från olika länder.
De har mycket makt.
De bestämmer bland annat
lagar som gäller i hela EU.

Hur många politiker
det är från varje land
beror på hur många
som bor i det landet.

Sverige har 21 politiker
i Europaparlamentet.

Vart femte år är det val i EU.
Det senaste valet var i maj 2019.
Nästa val är i juni 2024.

Senaste uppdateringen
gjordes den 20 februari 2020.