En lokal för att rösta i valet till EU. Foto: TT

Färre röstar i valet till EU

År 2014 var det val
till Europaparlamentet.
Då röstade 51 procent
av svenska folket.

Det var fler än tidigare.
Men många fler röstar
i valet till Sveriges riksdag.

Efter valet 2014
fick nio svenska partier
skicka politiker
till Europaparlamentet.

Det är inte säkert att ett parti
som får många röster
i valet till Sveriges riksdag
får många röster i valet till EU.

För några partier går det bättre
i EU-valet än i det svenska valet.
Flera små partier har haft
politiker i EU utan att
ha varit med i Sveriges riksdag.

I valet 2014 lyckades till exempel
partiet Feministiskt initiativ
få tillräckligt många röster
för att skicka en politiker
till Europaparlamentet.

Piratpartiet och Junilistan
är två andra partier
som haft politiker i EU,
men aldrig i Sveriges riksdag.

I valet till Europaparlamentet
år 2019 var det en ökning
i hur många som röstade.
Då röstade 55 procent.
Det är nytt rekord.

Feministiskt initiativ
åkte ur parlamentet.

Bara de åtta stora partierna
fick tillräckligt många röster
för att skicka politiker
till Europaparlamentet.

Läs mer: