Folket bestämmer i Sverige

Två personer röstar.

Sverige är en demokrati.
Därför får alla vara med och
välja vilka som ska bestämma
i landet.

För flera tusen år sedan i Grekland
fick folket rösta om viktiga frågor.
De samlades på ett torg
och röstade. Folket bestämde.
Det kallades demokrati.

Demokrati är ett grekiskt ord
som betyder ungefär
folket bestämmer.
Fast det var bara fria män
som fick rösta.
Slavar och kvinnor
hade ingen rätt att bestämma
över politiken.

I dag betyder demokrati
att alla vuxna ska få
vara med och bestämma.
Men det skulle bli svårt om alla
skulle rösta om allting.
Därför har vi politiker.

Vi röstar på de politiker
som vi tror har
den klokaste politiken.
Det kallas för representativ demokrati.
Väljarna väljer representanter,
politiker, som sedan bestämmer.

Vart fjärde år kan vi rösta.
Om folket tycker att politikerna
arbetat bra blir de valda igen.
Annars får nya politiker
ta hand om politiken.
Folket bestämmer.

Demokrati borde vara enkelt.
De politiker och de förslag
som får flest röster vinner.
Ändå finns det problem.

Alla har inte samma möjlighet
att vara med och bestämma.
Till exempel kostar det
mycket pengar att göra reklam
för sin politik.

Läs mer: