Kommunerna har stor makt

Alla som bor eller arbetar
i Sverige är med i en kommun.
Det finns 290 kommuner i Sverige.

Kommunerna får pengar
från kommunalskatten.
Det är skatt som människor
i kommunen betalar
från sina löner.

Kommunerna får också
pengar av staten.

Kommunerna har mycket ansvar.
De ansvarar för skolorna.
De bestämmer över vägar,
vatten och avlopp.
De ger tillstånd att bygga hus
och att servera alkohol
på restauranger.

I valet röstar folket på vilka som
ska bestämma i kommunen.
De politiker och partier
som får flest röster får sitta
i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige väljer
en styrelse som leder
kommunens arbete.
Den fungerar ungefär
som en regering.
Den mäktigaste politikern
i en kommun kallas ofta
kommunalråd.

Det står i flera lagar
kommunen ska göra.
Några av lagarna
är kommunallagen
och lagen om skolan.

Riksdagen bestämmer lagarna.
Kommunerna måste följa lagarna.

Även om politikerna i kommunen
bestämmer över skolorna
kan de till exempel inte bestämma
att barnen ska sluta skolan
efter åttonde klass.

Läs mer: